Strona Ewy Czerniakowskiej

Adam Mickiewicz (1798-1855)

w 150. rocznicę śmierci

Portret Adama Mickiewicza

Wiktor Hugo: "Mówić o Mickiewiczu, to znaczy mówić o pięknie, słuszności i prawdzie, to znaczy mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem, o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem i o oswobodzeniu, którego jest zwiastunem"

Strona Ewy Czerniakowskiej

Strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskich


Ukazała się księga pamiątkowa "Mickiewicz w Gdańsku. 2005" (Gdańsk 2006) pod red. Józefa Bachórza i Bolesława Oleksowicza zawierająca referaty z Miedzynarodowej Konferencji Naukowej na 150 - lecie śmierci poety.

W dniach 22-24 XI 2005 r. w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Mickiewiczowska z okazji 150. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza:

Prezentacja z Miedzynarodowej Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdansku (22-24 XI 05)

Fotografie z I dnia Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (Dwór Artusa 22 XI 05)

Fotografie z II dnia Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (Wydz. Filol.-Hist. Uniw. Gdańskiego, 23 XI 05)

Fotografie z III dnia Międzynarodowej Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (24 XI 2005 r.)

26 listopada 2005 roku mija 150. rocznica śmierci najwybitniejszego polskiego poety Adama Mickiewicza (1798-1855).

Z tej okazji powołano Komitet Obchodów, który organizuje wiele imprez naukowych

Uroczystości organizowane przez Komitet Obchodów 150.rocznicy śmierci Adama Mickiewicza

W dn. 22-24 XI 2005 r. w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa nt.

Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz - życie pośmiertne i reinterpretacje

Gdańsk, 22-24 listopada 2005 roku

Podczas tej Konferencji w dn. 23 XI 2005 r. mgr Ewa Czerniakowska wygłosiła referat nt. "Kult Adama MIckiewicza na łamach Gazety Gdańskiej (1891-1900)"

Program Konferencji Mickiewiczowskiej w Gdańsku (22-24 XI 2005)


Autorka strony przed Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie


Z okazji 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza mgr Ewa Czerniakowska wydała publikację pt. "Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej" (Gdańsk 1999):

W broszurze tej autorka podkreśliła zasługi pierwszego redaktora "Gazety Gdańskiej"(1891-1939) - Bernarda Milskiego w szerzeniu kultu Adama Mickiewicza na Pomorzu pod koniec XIX wieku.

Fragment (strona 15) publikacji mgr Ewy Czerniakowskiej pt. "Obchody setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza na łamach "Gazety Gdańskiej", Gdańsk 1999:


Pomnik Adama Mickiewicza w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie (wg projektu Konstantego Lecha, 1955)


Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) - w 150. rocznicę urodzin

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2006

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

mgr Ewa Czerniakowska (Biblioteka Gdańska PAN)

wygłosiła wykład otwarty

nt. Kult Adama Mickiewicza w Gdańsku w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku

(10 maja br. o godz. 10.00 sala 318 w budynku przy Al. Gen. Hallera 14)

Na fot. od prawej dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku p. mgr Małgorzata Kłos i prelegentka. Fot. Małgorzata Czerniakowska

mgr Ewa Czerniakowska. Fot. Waldemar Krótki

Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała wystawę nt.

Adam Mickiewicz - wieszcz pokoleń

Galeria fotografii z obchodów Tygodnia Bibliotek 2006 w PBW w Gdańsku

Tablica ku czci redaktorów "Gazety Gdańskiej" (1891-1939) na Domu Prasy w Gdańsku


Strona internetowa Ewy Czerniakowskiej

Ewa Czerniakowska

Juliusz Słowacki na Pomorzu

Elektroniczna wersja "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza (Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie)

Pan Tadeusz (Mickiewicz w sieci)

Pan Tadeusz - miniencyklopedia

Pan Tadeusz

Pan Tadeusz (film)

Klasyka z wyszukiwarką słów (m. in. Mickiewicz, Prus, Słowacki)

K. C. Mrongowiusz (1764-1855) w 150. rocznicę

Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

Naukowa strona Ewy i Małgorzaty Czerniakowskiej

Dwie wystawy w Bibliotece Gd. PAN (20 II 2006)

Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie odsłonięty w 1898 roku


Copyright by Ewa Czerniakowska, Gdańsk 2005-2013